Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach

58-123 Strzelce

tel. 74 850 44 20

E-mail: sekretariat@spstrzelce.szkolnastrona.pl

Szkolny zestaw programów

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

W STRZELCACH

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEDMIOT

NAZWA PROGRAMU NAUCZANIA

AUTOR

PROGRAMU

KLASA

NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY

Oddział przedszkolny

Program wychowania przedszkolnego „Nowa trampolina” Wydawnictwo Szkolne PWN. 

 

 

4,5 - latki

Anna Brysiak

Oddział O

Program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola”

Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

6– latki

Ewa Kuźniar

Edukacja wczesnoszkolna

„Oto ja” program nauczania edukacji wczesnoszkolnej.

K. Mucha

I

Beata Moskal

„Oto ja” program nauczania edukacji wczesnoszkolnej.

K. Mucha

II

Magdalena Figzał

 

„Oto ja” program nauczania edukacji wczesnoszkolnej.

K. Mucha

III

Joanna Kubicka

Język polski

„Język polski” program nauczania (klasy 4–8) wyd. OPERON

A. Krawczuk-Goluch

IV, V, VI, VII, VIII

Beata Kamińska

Barbara Kielar

Joanna Mazanka

Historia

„Wczoraj i dziś” program nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej. NOWA ERA

dr T.  Maćkowski

IV, V, VI, VII, VIII

B. Semik – Ćwirko

Język angielski

Angielski dla starszaków. Roczne przygotowanie przedszkolne.
Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim PEARSON

Kamila Wichrowska, Katarzyna Wojciechowska, Olga Wysłowska

 

Oddział przedszkolny

„0”

Anna Brysiak

 

 

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas I – III (I etap edukacyjny).  Wyd. Pearson

M. Bogucka

 

Edukacja wczesnoszkolna

kl. I, II

Program nauczania języka angielskiego (I etap edukacyjny).  Wyd. Pearson

M. Bogucka

Edukacja wczesnoszkolna

Kl. III

Marta Kondzior

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII (zgodny z podstawa programową z 14 lutego 2017)

J. Stefańska

 

IV

Marta Kondzior

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VIII (poziom II.1 – na podbudowie wymagań dla I etapu edukacyjnego, poziom A2+ i B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi, II etap edukacyjny).  wyd. PEARSON

J. Stefańska

V, VI, VII, VIII

Marta Kondzior

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. II etap edukacyjny, wariant II.1

B. Niebrzydowska

V

Wioletta Kamińska

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. wyd. wariant II.2 LEKTORKLETT

A. Kubicka

VII, VIII

Wioletta Kamińska

Matematyka

„Matematyka z plusem” program nauczania matematyki w klasach

4–8 w szkole podstawowej.

Wyd. GWO

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

 

IV, V, VI, VII, VIII

 

 

Joanna Zawada

Joanna  Radzikowska

Przyroda

Program „Przyroda”

dla czwartej klasy szkoły podstawowej. wyd. MAC

I.Żeber-Dzikowska,

B. Wójtowicz

IV

Małgorzata Zuber

Biologia

„Puls życia” program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.  wyd. NOWA ERA

A. Zdziennicka

V, VI, VII, VIII

Małgorzata Zuber

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

wyd. NOWA ERA

T. Kulawik,

M. Litwin

VII, VIII

Małgorzata Zuber

Geografia

Program nauczania geografii

dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa.  wyd. NOWA ERA

E. M. Tuz,

B. Dziedzic

V, VI, VII

Małgorzata Zuber

Geografia

Program nauczania geografii w szkole podstawowej.

wyd. WSiP

A. Głowacz,

A. Lechowicz,

M. Lechowicz,

 P. Stankiewicz

 VIII

Małgorzata Zuber

Fizyka

„Spotkania z fizyką” program nauczania fizyki w szkole podstawowej. wyd. NOWA ERA

G. Francuz-Ornat,

T. Kulawik

VII, VIII

Aneta Kachnic

Muzyka

„Lekcja muzyki” program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–7 szkoły podstaw. wyd. NOWA ERA

M. Gromek

G. Kilbach

IV, V, VI, VII

Jerzy Zuber

Plastyka

Plastyka program nauczania (klasy 4–7). Operon

A. Przybyszewska – Pietrasiak

IV, V, VI, VII

Joanna Kubicka

Technika

„Jak to działa?” program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

L. Łabecki

IV, V, VI

 

 

 Dorota Hurlak

Informatyka

„Lubię to” program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

Wyd. NOWA ERA

M. Kęska

 

IV, V, VI, VII, VIII

Joanna Zawada,

 

Religia

„Kochamy dobrego Boga”

 

 

Komisja Wych.Kat KE

4,5 – latki

 

Jerzy Zuber

„Tak dla Jezusa”

 

 

Wyd. JEDNOŚĆ

 

6 - latki

„Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem

 

Wyd. JEDNOŚĆ

I

„W rodzinie dzieci Bożych 2012”

ks. T. Śmiech, 

E. Kondrak,

B. Nosek

II, III

 

 

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”.

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

IV, VI

 

„Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” wyd. JEDNOŚĆ

 

V

„Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

VII, VIII

Etyka

„Chcemy być lepsi”. Program nauczania etyki w klasach I – III szkoły podstawowej.

 

M. Gorczyk

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

Anna  Brysiak

„Ludzkie ścieżki”. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III  

i IV poziomie edukacyjnym.

 

A. Ziemska,

Ł. Malinowski

IV, V, VI, VII, VIII

Marta Kondzior

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

K. Warchoł

 

IV, V, VI, VII, VIII

 

 

Joanna Przyborowska

Wychowanie do

życia w rodzinie

„Moje dorastanie” program nauczania dla klas IV – VIII szkoły podstawowej.

B. Strzemieczna

IV, V, VI, VII, VIII

Joanna  Radzikowska

Doradztwo zawodowe

Program doradztwa edukacyjno - zawodowego „Postaw na przyszłość”

Program własny

VII, VIII

Bogusława Semik – Ćwirko

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 8 klasie szkoły podstawowej. wyd.WSiP

B. Breitkopf

VIII

Małgorzata Zuber

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania WOS „Dziś i jutro”  wyd. NOWA ERA

Barbara Furman

VIII

Bogusława Semik – Ćwirko